PL  |  EN
Tarmac Kruszywa - strona głównaLokalizacja Spółek należących do Grupy Tarmac 
      Kruszywa
Lokalizacja Spółek należących do Grupy Tarmac Kruszywa

Jakość Naszych Kruszyw

Piaski, żwiry, grysy i inne produkty oferowane przez Tarmac Kruszywa Polska mogą byc stosowane w wielu obiektach budowlanych , na najbardziej strategicznych i ważnych budowach, takich jak autostrady, lotniska oraz  w towarzyszących  im obiektach  inżynieryjnych (np. w wiaduktach, mostach), gdzie znaczącą rolę odgrywa wysoka jakość kruszyw i oczekiwane parametry wykonyanych obiektów.

W maju 2005 roku na podstawie pozytywnych wyników przeprowadzonego auditu zewnętrznego otrzymaliśmy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji i prawo do oznakowania naszych wyrobów oznaczeniem CE w systemie 2+.

podnosniki-wroclaw.com.plBadania typu kruszyw Tarmac Kruszywa przeprowadziło Laboratorium Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Pojedyncze badania wykonywały również:

 • Laboratorium Centralne Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie
 • Laboratorium Centralne Budimex-Dromex w Pruszkowie
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • Laboratorium drogowe GDDKiA w Poznaniu
 • Laboratorium Asphalta GmbH Berlin

Nasze kruszywa spełniają, min. wymagania poniższych norm:

 • PN-EN 13043 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskachi innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,
 • PN-EN 13450 - Kruszywa na podsypkę kolejową,
 • PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu,
 • PN-EN 13139 - Kruszywa do zaprawy,
 • PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym


Na życzenie klienta prowadzimy również badania wg wcześniej obowiązujących norm PN-B wycofanych z katalogu Polskich Norm.

Wyniki badań poszczególnych asortymentów udostępniamy na życzenie klienta.


Certyfikaty Zakładowej Kontroli Produkcji

Tabela podstawowych cech fizyko-chemicznych naszych kruszyw

podnosniki-wroclaw.com.pl
Najtaniej w mieście!
http://podnosniki-wroclaw.com.pl/

  

 
  2006©TARMAC Kruszywa